Kontakta oss direkt
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

Återvunnen plast från haven blir nytt material till våra glasräcken

Samarbeten för hållbarutveckling

Att via samarbeten skapa nya lösningar och produkter är naturligt för oss på ErgoSafe. Ett av våra senaste utvecklingsprojekt är tillsammans med Ackurat, som vi samarbetet med i över 20år, där återvunnen högkvalitativ plast från den maritima industrin används för att skapa plastdetaljer till ClickitUp-serien. 

Långt samarbete genererar nya möjligheter

Den senaste tidens långa leveranstider och materialbrist har gjort att vi aktivt arbetar med att få våra leverantörer närmare oss. En del i detta var plastdetaljerna till ClickitUp som tillverkades i Kina. 

– Jag kontaktade en av våra leverantörer sedan över 20 år tillbaka och processen var i gång, säger produkt- och utvecklingsansvarige på ErgoSafe, Mårten Johansson.

Genom att vi agerar och utvecklar samarbetet med Ackurat medför både en förminskning av transporter och minskning av föroreningerna i våra hav.

Att vara ett producerade företag med produktion och utveckling i Sverige ger oss möjlighet att välja vilka  leverantörer vi samarbetar med. 

Vi väljer miljövänligare material för att vi kan

Utbytet av alla detaljer till vårt glasräcke ClickitUp® går i linje med den resa som ErgoSafe påbörjat – att i så stor utsträckning som möjligt verka för ett cirkulärt och hållbart företagande. Ett initiativ kopplat till inköpsprocessen är att inkludera aspekten miljöpåverkan när vi tittar på material till våra produkter.

 ”Att vi återvinner avfall från haven samtidigt som vi verkar för företagets bästa och en hållbar framtid känns fantastiskt bra”, inflikar ErgoSafes VD Fredrik Johansson.

Made in Sweden

Vi är stolta över att vi är ett producerande företag med all vår produktion och utveckling i Sverige. Vi ser många fördelar med att vi kan styra och påverka stora delar av vår värdekedja.

Tillsammans gör vi bättre

Vi vill jobba tillsammans med andra som också gör bra val för miljön och verkar hållbart. Genom att vi äger vår produktion så har vi möjlighet att helt påverka vem vi samarbetar med.

Vår RAKET leder oss

Vi värdesätter delaktighet, ett öppet klimat där alla medarbetare blir hörda och inkluderade. På ErgoSafe har vi tillsammans utvecklat våra ledord som bildar vår RAKET.

ErgoSafes glasräcke med varumärke ClickitUp® är mönsterskyddad genom: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014.
Vårt mönsterskydd innebär att ingen annan aktör har laglig rätt att tillverka, sälja eller importera kopior av ErgoSafes glasräcke inom EU.