Kontakta oss direkt
X Choose your country
da_DK Denmark
nb_NO Norway
en_GB UK
fi_FI Finland
de_DE Germany
es_ES Spain
fr_FR France
nl_NL Netherlands
pl_PL Poland
sv_SE Sweden
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700 | Återförsäljare

Betalning

Vi vill göra dig uppmärksam på att beställning hos Clickitup.se är att betrakta som ett godkännande av samtliga nedan köpvillkor och garantiutfästelser. ClickitUp® är en produktfamilj som ligger under ErgoSafe AB och därför hänvisar vi hädanefter till ErgoSafe i köpvillkoren.
Villkoren gäller fr o m 6 februari 2018.

Faktura
Betalningsvillkor är 10 dagar netto efter levererad order. Sedvanlig kreditprövning sker. ErgoSafe har rätten till varorna tills full betalning erlagts. Dröjsmålsränta, f.n. 1,5 % per månad, samt lagstadgad kravavgift tillämpas.

Förskottsbetalning
Vi erbjuder förskottsbetalning som betalningsalternativ. Tala med din säljare om du har frågor kring detta.

Delbetalning – Räntefri kredit
ErgoSafe kan i samarbete med Svea Ekonomi erbjuda räntefri betalning enligt Svea Ekonomis villkor. Du har också alternativet att välja delbetalning. länkning till svea

Webshop
I vår webshop erbjuder vi Svea Ekonomis betallösningar. Svea Ekonomis villkor

Leveransvillkor

Leveranstider
Standardmått skickas normalt inom 2-3 veckor. Därefter behöver transportören upp till en vecka för att leverera din order. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du får alltid beräknad leveransdatum från oss på din orderbekräftelse. Ändring av meddelad leveransvecka medför alltid en ombokningskostnad på 1.000 kr för dig som kund.

Frakt
På alla ordrar beställda i vår e-handel på clickitup.se tillkommer kostnad för frakt och emballage med ett fast pris á 2995 kr inkl moms. Det går även att hämta ordern i Halmstad.

Lastbilsleveranser
Större varor levereras med lastbil till din tomtgräns. På din orderbekräftelse står din beräknade leveransvecka. Leveransdag bestäms av vår transportör och är inget ErgoSafe kan påverka.

Viktigt! Det är ditt ansvar att du lämnat korrekt telefonnummer, är nåbar och kan ta emot leveransen under angivet leveransintervall och att lastbilen kommer fram. I annat fall tillkommer ombokningskostnad på 1.000 kr

Bered fri väg så varorna kan lossas på platsen. Är du osäker på framkomligheten på lossningsplatsen – ta upp det med vår logistikavdelning senast två dagar efter ordertillfället (tel logistikavdelningen 010-480 47 00 ). Ansvaret vilar på dig att lastbilen har farbar väg ända till lossningsplatsen. Möjligheten finns också att möta upp vid farbar lossningsplats för att få varorna levererade till eget transportmedel – utan extra kostnad. Vid behov av specialbil/-transport kommer denna kostnad i sin helhet debiteras dig som kund. Kostnaden beräknas av vår logistikavdelning och delges dig innan orderläggning.

Leveransförseningar
Pga av omständigheter vi inte råder över (produktionsbeläggning hos underleverantörer, transportkonflikter, olyckor, strejker etc) tillsammans med stort tryck under högsäsong – händer det ibland att leveranser blir försenade. Eftersom du får en beräknad leveransvecka rekommenderar vi att du bokar hantverkare med någon veckas marginal, för att säkerställa att du fått en komplett och hel leverans. Enligt lag har vi rätt att skicka ersättningsvaror om något saknas, är felaktigt eller skadat, och ersätter därmed inte uppkomna kostnader pga stillestånd etc.

Leverans till öar
Vid leverans till ö utan fast förbindelse levererar vi till markplan vid avgående kajplats. Trafikverkets färjor räknas som fast förbindelse. Vissa färjebolag har som krav att godset måste vara sjöemballerat, vi kan göra detta åt dig till en fast kostnad om 995 kr. Har du frågor – ring vår transportavdelning ( 010-480 47 00 ).

Godsmottagning

Mottagaren skall kunna legitimera sig och vara myndig. Mottagaren skall vara behjälplig vid lossning av leveransen och bistå chauffören i detta arbete. Kontrollera godset tillsammans med chauffören så allt är oskadat och att kolliantalet stämmer med fraktsedeln/handdatorn. Vid synliga skador på emballage eller gods, eller vid avsaknad av kolli, ska du göra en skriftlig notering på fraktsedeln i samband med mottagandet. Synliga skador och saknade kollin skall noteras av chaufför direkt på fraktsedeln/handdatorn innan godset kvitteras.

Dolda skador, som inte kan konstateras vid godsmottagandet, anmäls senast inom 6 dagar. Det är därför viktigt att du emballerar av och inspekterar alla dina produkter noggrant direkt efter att leveransen utförts. Observera att lossning av spännband ej får ske förrän sektioner monteras, se medskickad instruktionsbok. Dokumentera alltid skadorna med foto och bifoga dem vid anmälan av din reklamation. Spara alltid det skadade godset tills ErgoSafe har bedömt ärendet.

Om du gjort en överenskommelse med transportören att godset får levereras utan mottagningskvittens övergår ansvaret för varorna på dig så fort leverans har skett.

Skadan eller avsaknaden anmäls därefter snarast av dig till ErgoSafe AB. Synlig skada på godset måste anmälas till ErgoSafe samma dag gods används. Är det en icke synlig skada som först syns vid uppackning, men som kan härledas till transport av gods, skall denna anmälas senast 6 dagar efter mottagen leverans. Tveka inte att kontakta ErgoSafe vid frågor om skador på gods orsakade under eller i samband med transport. Kontaktuppgifter ErgoSafe AB

Avbeställning eller ångrat köp

Standardmått

Avbeställning
Som kund hos ErgoSafe har du alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats, men Ergosafe har rätten till ersättning för alla kostnader som uppkommit innan varan avbeställdes. Vid avbeställning innan varorna packats utgår en schablonavgift på 1.000:- för lastbilsleveranser och 200:- för paketleveranser.

Vid avbeställning efter det att varorna är packade, men innan de är levererade till dig, debiteras du de faktiskt nedlagda kostnaderna för din order innan avbeställningstillfället.

Ångrat köp
När du handlar hos oss på ErgoSafe har lagstadgad ångerrätt efter det att varan levererats. Ångerrätt gäller dock inte för specialmåttanpassade räcken (se punkten ”Avbeställning eller Ångrat Köp – beställningsvaror”).

Om du utnyttjar din ångerrätt får du självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle tillåtits göra vid avsyning i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde. Vid återbetalning har vi rätt att göra avdrag för den värdeminskning som uppkommit.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit din vara. Vid delleverans börjar ångerfristen löpa först från det att du mottagit den sista varan. Du kan, om du vill, använda konsumentverkets ångerblankett. Det räcker att du skickat meddelandet inom ångerfristen. Vid ångrat köp är det du som står för returfrakten.Eftersom ErgoSafes varor ofta är stora/tunga innebär det en hög kostnad för dig som kund att returnera ett ångrat köp. Därför tillhandahåller vi en tjänst som innebär att vid Ångrat köp tar vi ut en fast returfraktkostnad på 3 000 kr för lastbilsreturer och 200 kr för paketreturer. Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans. Att inte hämta ut eller ta emot ett paket/en leverans innebär alltid att en extrakostnad tas ut av dig som kund. För lastbilsleveranser är denna kostnad 3 000 kr och för paketleveranser 200kr.

Kundunika varor, måttanpassat

Vid beställning hos ErgoSafe får du alltid ett ordererkännande som skall kontrolleras så att allt stämmer. Läs bilagan som bifogas vid order här. Er order sätts ej i produktion förrän ni har bekräftat Orderbekräftelsen via mail eller brev. Du måste inom 24 timmar anmäla att det godkända ordererkännandet är felaktigt eller om du vill ändra något. Om varan avbeställs inom 24 timmar utgår ingen extra kostnad.

Efter de 24 timmarna har du ändock alltid rätt att avbeställa din order innan den levererats till dig, men debiteras då för alla av ErgoSafes nedlagda kostnader (material, arbete fraktkostnader etc).

Ångrat köp är ej tillämpligt på måttanpassade (kundunika varor). Dvs köpet kan inte ångras efter det att varorna levererats till dig.

Reklamationsrätt

ErgoSafe tillämpar Konsumentköplagen vilket ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år. Förutsättningen är att du måste kunna styrka att felet fanns vid köptillfället. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Om du vill reklamera en produkt vänder du dig först och främst till ErgoSafe. Om vi mot förmodan inte skulle komma överens finns möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm alternativt http://www.arn.se/. Vid eventuell tvist medverkar vi i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. För alternativ tvistlösning online inom EU-länder finns även EU-kommissionens plattform, ec.europa.eu. Klicka här för att komma till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Garantier

ErgoSafe ersätter ej uppkomna kostnader pga felaktig montering; eventuell demontering, eventuella följdskador, transport, arbetslön mm. ErgoSafes garantiåtaganden gäller ej heller för fel orsakade av köparen eller av denne anlitad person. Garantiåtaganden gäller ej då monteringsanvisning/skötselråd ej följts. Vid skador orsakade av väderfenomen – kontakta snarast ditt försäkringsbolag.

ClickitUp – 2 års garanti mot bearbetnings- och materialfel. Garantin gäller även glas avseende fabrikationsfel (vi följer planglasföreningens föreskrifter). Garantin omfattar ej fel orsakade av onormalt slitage eller bristfälligt underhåll.

CiU Fixed – 2 års garanti mot bearbetnings- och materialfel. Garantin gäller även glas avseende fabrikationsfel (vi följer Planglasföreningens föreskrifter). Garantin omfattar ej fel orsakade av onormalt slitage eller bristfälligt underhåll.

Prisernas giltighetstid

Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av valutakursförändringar, devalveringar, momshöjningar eller liknande som ligger utanför vår kontroll. Moms ingår i alla priser.

Export

För ordrar som skall levereras utanför Sverige gäller andra betalnings- och leveransvillkor. Priserna på svensk hemsida gäller enbart för leverans till svensk adress.

Reservationer

ErgoSafe, tillsammans med våra underleverantörer, förbättrar och utvecklar ständigt våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten till löpande konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss dessutom för eventuella skrivfel, tryckfel och avvikelser i färgåtergivning pga tekniska skäl.

Beställningar kan komma att upphävas om varan är beställd till ett felaktigt eller orimligt lågt pris. Vi hänvisar alltid till gällande priser/kampanjpriser och vid tillfälliga fel på t ex webbsidan förbehåller vi oss rätten att makulera order som blivit beställda till ett pris som ej korrelerar med i andra kanaler marknadsförda priser/kampanjpriser. 

Reklam

Du som får våra reklamerbjudanden kan naturligtvis välja bort dessa. Meddela oss på info@ergosafe.se