Kontakta oss direkt
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

ErgoSafe en av aktörerna bakom Säkra balkongmontage

ErgoSafe AB har stort engagemang i att främja säkerhet och kvalitet inom branschen för balkongmontage. Vi är därför stolta över att vi tillsammans med de övriga medlemmarna i Balkongföreningen tagit fram auktorisationen ”Säkra balkongmontage”.

Balkongföreningens auktorisation är ett viktigt steg mot att höja standarden i branschen och erbjuda kunderna en ökad trygghet när det kommer till balkongmontage.

Symbol för ökad kvalitet & säkerhet

Som kund ska man titta efter symbolen Säkra  balkongmontage. Den visar att företaget är auktoriserat och arbetar med säkerhet och hög kvalitet och ger en garanti som innebär att kunden kan känna sig trygg med att ha anlitat en seriös aktör som både kan sin sak och tar ansvar för sitt arbete.

Fredrik Hall Johansson

På en fri marknad finns många aktörer och byggbranschen är inget undantag. För enskilda kunder, byggherrar och bostadsrättsföreningar kan det vara svårt att veta vilken entreprenör man ska välja och då kan ett lågt pris bli avgörande. I en bransch där säkerhetsaspekten är så avgörande är detta naturligtvis både ett problem och en risk.

Med bakgrund av detta beslöt sig medlemmarna i Balkongföreningen att ta fram en auktorisation för sina medlemmar och deras underleverantörer. På varje arbetsplats där balkonger monteras ska minst en montör vara auktoriserad.

Något som uppskattats extra mycket är att utbildningen inte bara tagit upp vilka krav som ställs på montörerna, utan också vilka rättigheter underleverantörerna har ute på ett bygge.

På en byggarbetsplats blir olika moment klara vid olika tidpunkter. När man själv är klar och har lämnat kan det som monterats bli skadat av andra entreprenörer, men man har rätt att begära slutbesiktning på sitt arbete, även om bygget fortsätter, förklarar Fredrik Hall Johannson.

Sedan början av 2022 har 189 personer på 66 företag genomgått endagsutbildningen Säkra balkongmontage, som nu också ingår i ID06.

– Vi har fått ett jättebra gensvar från deltagarna, berättar Fredrik Hall Johansson som är utbildningsansvarig för auktorisationen.

Utbildningar hålls på olika platser i Sverige två gånger om året, på höst och vår. För att behålla sin auktorisation ska deltagarna sedan genomgå en uppföljningsutbildning var femte år.

Om auktorisationen - Säkra balkongmontage

Inom Balkongföreningen arbetar man aktivt för att säkerställa att branschen håller hög kvalitet. Medlemmarna är alla ledande balkongföretag i Norden och de har tillsammans utvecklat en branschstandard för montage av räcken, balkonger och inglasningar. För att även kunderna ska veta vilka företag som är seriösa och arbetar efter standarden har en auktorisation – Säkra balkongmontage – tagits fram. Den ingår nu också i ID06.