Kontakta oss direkt
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

ErgoSafe skiftar till grönare aluminium

ClickitUp by ErgoSafe väljer Hydro REDUXA aluminium

Ny leverantör - stor minskning av ErgoSafes CO2-avtryck.

Varje år producerar vi 5000 sektioner ClickitUp. Vem vi väljer som leverantör av ingående komponenter påverkar vårt klimatavtryck avsevärt. ErgoSafe har valt Hydro och deras aluminium Hydro REDUXA. Beräknat utifrån ett globalt genomsnitt så innebär vårt byte av leverantör att vi minskar vårt CO2-avtryck med ca 440 000 kg per år.

Hydro REDUXA - ett aluminium som produceras förnybart

Genom att Hydro REDUXA produceras med förnybara energikällor blir utsläppsnivåerna enormt mycket mindre. Att ErgoSafe väljer att byta till Hydro REDUXA påverkar vårt CO2-avtryck avsevärt.
Arbetet Hydro gör med att de tänjer på gränserna för högkvalitativ, grönare aluminium med låg koldioxidhalt går i linje med ErgoSafes hållbarhetsresa och målen gällande hållbar konsum􀆟on och produktion.

-Vi vill aktivt bidra till en mer hållbar utveckling och skiftet av våra produkters aluminium till Hydro REDUXA är en del i vårt hållbarhetsarbete, säger ErgoSafes VD Fredrik Johansson.

På bilden från höger Hydros representanter Pehr Selheden och Gisela Lundqvist. Från vänster ErgoSafes produktchef Mårten Johansson och VD Fredrik Johansson.

Hydro levererar koldioxidsnålt aluminium

Vårt val att välja Hydro som leverantör gör vi för att vi kan. ErgoSafe äger hela värdekedjan från utveckling till eftermarknad. Hydro hjälper oss att göra ett grönare val utan att göra avkall på vår kvalitet. Tillsammans bidrar vi till en smartare resursanvändning. Viktigt för ErgoSafe är att säkra kvaliteten i våra produkter och därför blir Hydro REDUXA det bästa valet för oss.

– I och med bytet av aluminiumleverantör så får vi ett mer klimatsmart val utan att för den delen tumma på kvalitén, säger ErgoSafes produktchef Mårten Johansson.

Made in Sweden

Vi är stolta över att vi är ett producerande företag med all vår produktion och utveckling i Sverige. Vi ser många fördelar med att vi kan styra och påverka stora delar av vår värdekedja.

Tillsammans gör vi bättre

Vi vill jobba tillsammans med andra som också gör bra val för miljön och verkar hållbart. Genom att vi äger vår produktion så har vi möjlighet att helt påverka vem vi samarbetar med.

Vår RAKET leder oss

Vi värdesätter delaktighet, ett öppet klimat där alla medarbetare blir hörda och inkluderade. På ErgoSafe har vi tillsammans utvecklat våra ledord som bildar vår RAKET.

ErgoSafes glasräcke med varumärke ClickitUp® är mönsterskyddad genom: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014.
Vårt mönsterskydd innebär att ingen annan aktör har laglig rätt att tillverka, sälja eller importera kopior av ErgoSafes glasräcke inom EU.